Ny å spennende Valen Lystbåthavn

Planlegging av nye Valen lystbåthavn er i gang, følg med for mere info som kommer

Sjekk vår Facebook side: Valen Facebook

Årsmøte 2016

ÅRSMØTET avholdes:

Tirsdag 01.03.2016 kl 19.00
Sted: Dreyfushammarn 11 – 2. etg

Saker for årsmøtet:

·         Valg av møteleder
·         Valg av referent og to vitner til å undertegne protokollen
·         Godkjenning av innkalling
·         Framlegg og godkjenning av styrets årsberetning
·         Framlegg og godkjenning av fjorårets regnskap.
·         Fastsetting av årlig leie og dugnadskrav
·         Valg av styre, dagens styre er villige til å forsette i vervet.
·         Planer og fremdrift i saken om nytt bryggeanlegg
·         Avstemning om etablering av nytt bryggeanlegg
·         Eventuelt

Vi oppfordrer alle til å møte!
Årsmøtet tar opp viktige saker som angår alle andelseierne.
Årsmøtet gir andelseierne verdifull informasjon og mulighet til å påvirke driften av andelslaget.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes inn til styret senest innen 20. Februar.

Hilsen

Styret

Godt Nytt År 2016

Valen Lystbåthavn ønsker alle sine  medlemer et Godt Nytt Båt År i 2016

Nå er det ikke lenge før den nye sesongen starter, satser på en fin og god sommer med hærligt båt vær i vente 🙂

Valen Lystbåthavn er nå på Facebook Valen Facebook

Hilsen Styret i Valen Lystbåthavn

Extra ordinert Årsmøte

I forbindelse med sak: Utvidelse av vårt bryggeanlegg, innkalles det det ektraordinært årsmøte

Torsdag den 24. september kl 19.00.
Sted: Thon nordlys Hotell

Det er møteplikt for alle andelshavere på dette årsmøtet.
Dersom du IKKE kan stille, MÅ det sendes en e post til Valen om det.

Dette prosjektet er såpass viktig for oss i Valen å ta stilling til, at vi forventer at alle stiller på møtet.

Saksdokumenter fremlegges på møtet.

Er det spørsmål, send mail på denne e post. post@valenlystbaathavn.no

MVH

Styret

Dugnad 4 Oktober 2014

Med forbehold om været, innkaller vi til dugnad i Valen Lysbåthavn lørdag kl 11.00.
Anlegget har fått en del skader og det er nødvendig med noen timer dugnad.

Det er ønskelig å sikre anlegget skikkelig for vinteren, og vi oppfordrer derfor alle om å avslutte sesongen innen 10. Oktober.
Planen er da å få knyttet alle utliggere skikkelig for vinteren, og således avslutte sesongen i år.

Ta kontakt med bryggeformann Svein Bratsetvik 90 53 07 92, dersom noen har spørsmål angående dugnaden.