Styre og stell

Styret i Valen lystbåthavn:

Verv: Navn: Telefon: E-post:
 Leder  Arild Wennersberg  48 10 74 50
 Nestleder og sekretær  Magne Pettersen  45 61 78 08
 Kasserer  Torgeir Johnsen  96 90 30 82
 Bryggeformann vest  Svein Brasetvik  90 53 07 92
 Bryggeformann øst  Ole Grønnås  47 66 57 82
 Revisor