Ekstraordinært årsmøte 11. januar 2009

Ekstraordinært årsmøte 11 jan 2009:

Etter en kort innledning av formann ble det enstemmig vedatt å avholde ekstarordinært årsmøte med kun to saker til dagsorden:
1 Flytting av pir til kommunalt landfeste øst for dagens landfeste
2 Fornyelse og utvidels av antall andeleer/plasser

Ordinært årsmøte avholdes søn 1 mar 09 kl 1300 i klubbhuset.

1 Det bel vedatt å flytte til det kommunale landfestet og skille flyttingen i to prosjekt;
1 Flytting av brygge med landfeste med måldato 1 mai 08 og
2 Flytting av klubbhus med måldato 1 okt.

2 Anbudsinnbydelse sendes ut snarest til flere operatører (formann). styret får fullmakt til inntil 200000,-

3 Vedlikeholdsplan for eksisterende brygge utarbeides (bryggeformenn)

4. Vedtektsendringer som følge av flytting og endring av styrets sammensetning forberedes til ordinært årsmøte 1 mars 09.

5. Kjøpe nye brygger til en pir nr 2 samt utvidelse av antall andeler (finansiering) for å starte fornyelse av anlegget skal vurderes som ett trinn 2 i flytteprosessen.
_________________
Petter Jamissen
Formann
petterjamissen@yahoo.com