Årsmelding 1998

Årsmelding Valen lystbåthavn 1998

Styrets sammensetning dette året har vært:

Leder: Robin Solås
Kasserer: Hans Karlsen
Styremedlem: Michal Jensen
Varamann: Bjørnar Olsen
Varamann: Jan Petter Nordkyn
Dugnadsleder: Jens Jensen

Da sesongen startet var brygga vår i en trasig forfatning. Mange uteliggere var ødelagt og hverken strøm eller vann var i drift. Etter heroisk insats og mange dugnadstimer fra en del av medlemmene gikk det seg til etter hvert. Et par av medlemmene utviklet en ny type fester for uteliggere som det ble kjøpt inn 12 av. Disse viste seg å være mye sterkere enn de orginale og medfører ingen merkostnad i forhold til de orginale. Vi kjøpte også inn en ny type pontonger som er utviklet lokalt. Disse ble det kjøpt inn og montert 4 av. Etter en vinter ser det ut til at de også har fungert utmerket. Ny vannkran og ny kabel til strøm samt nye kontakter på brygga ble også kjøp inn og montert. Dugnadsinnsatsen har begrenset seg til en del av medlemmene. For å få med flere vil det nå bli hengt opp en dugnadsplan i bua med registrering av timer på hver enkelt medlem. Det er også etablert en bryggeformann som heter Sverre Holm.

Planene om ny helårshavn med plass til ca 200 båter rett bak vår er under fremdrift. Planene om steinfylling til molo ble forkastet på grunn av ustabil havbunn der den skulle ligge. Det alternativ som nå utredes er en flytende bølgedemper Vi har hatt kontakt og møte med Bodø Båtforening om dette og diskutert vår eventuelle rolle og bidrag i dette. Vi vil presentere dette som egen sak på årsmøtet.

Ellers kan vi konstatere at kong Neptun har vært snill med oss i vinter. Noen uteliggere er havarert men berget.