Årsmelding 2001

Årsmelding Valen lystbåthavn 2001

Styrets sammensetning dette året har vært:

Leder: Robin Solås
Kasserer: Hans Karlsen
Styremedlem: Jens Jensen
Styremedlem: Sverre Holm
Varamann: Michal Jensen

Jeg vil ønske alle gamle og nye andelseiere i Valen lystbåthavn velkommen til ny båtsesong .

Jeg vil oppsummere fjoråret med at det var en dårlig sommer og at det var liten aktivitet på Valen.

Vi hadde planer om å løfte opp alle bommer i høst men stadig uvær hindret oss i å gjennomføre det. Resultatet ble ett og annet havari. For å begrense dette festet vi bommene sammen med et tau. Det hadde nok vært til hjelp hvis hver enkelt medlem hadde sett etter plassen sin og jeg vil benytte anledningen til å meddele at hver og en er ansvarlig for sin bryggeplass. Hvis det oppstår skader bør disse utbedres etter hvert slik at omfanget blir minst mulig.

Det er kommet inn forslag om at vi burde dele inn brygga i 8 lag ( ett lag for hvert betongbryggeelement) for å få med flere av andelseierne på dugnadsarbeid. Dette forslaget vil bli fremmet på årsmøtet.

Etter et møte med Havnesjefen nå i vår framkom det signaler om at det området vi har klubbhus og adkomst til brygga kan bli ekspropriert til transportformål og at vår adkomst til brygga på Valen kan bli usikker etter 2005. Derfor foreslår styret at vi etablerer en gruppe som kan starte arbeide med å finne en fremtidig plass til brygga og klubbhuset vårt.

Ellers vil jeg si at økonomien er god i andelslaget og vi har et flott utgangspunkt til å utvikle oss til å få det enda bedre. Det vi trenger er ditt engasjement.

God båtsesong!

Med vennlig hilsen: Robin Solås