Årsmelding 2003

 

Årsmelding Valen lystbåthavn 2003

Styrets sammensetning dette året har vært:

Leder: Robin Solås
Kasserer: Hans Karlsen
Styremedlem: Jens Jensen
Styremedlem: Sverre Holm

Hei, alle nye og gamle andelseiere i Valen lystbåthavn al!

Denne årsmeldingen hadde jeg håpet å sende dere i juni, men på grunn av at valgkomiteen på det daværende tidspunkt ikke hadde lyktes i å finne frivillige kandidater til styreverv besluttet jeg å utsette dette til vi hadde noen frivillige. Etter et nylig avviklet medlemsmøte på Valen har vi nå lyktes i å få kandidater til både kasserer og formann og vi kan heldigvis få avviklet årsmøtet før 2003 er omme.

Jeg vil oppsummere sesongen som har gått med at vi har vært velsignet med lite skader på brygga. Det som bekymrer meg litt er at det fortsatt hender at andelseiere selger sine plasser uten styrets godkjenning. Slike salg er ikke gyldige i hht. våre statutter, og vi har ikke mulighet til å registrere nye medlemmer når salget ikke går gjennom styret. En annen ting er at det slurves en del med fortøyning, husk å bruk strekkavlastere i alle ender mellom båt og brygge og kraftig tau slik at utstyret tåler en storm, for det vet vi kan forekomme.

De fleste av bommen som trenger vedlikehold er nå tatt opp, men til dere som fortsatt har bommene ute, husk å sikre dem med kraftig tau og følg med dem i vinter slik at de ikke forsvinner i uværet eller skader andre gjenstander.

Ellers vil jeg si at økonomien er god i andelslaget og vi har et flott utgangspunkt til å utvikle oss til å få det enda bedre. Vi trenger ditt engasjement.

Vel avviklet båtsesong og lykke til med neste!

Med vennlig hilsen: Robin Solås