Månedlige arkiver: januar 2016

Årsmøte 2016

ÅRSMØTET avholdes:

Tirsdag 01.03.2016 kl 19.00
Sted: Dreyfushammarn 11 – 2. etg

Saker for årsmøtet:

·         Valg av møteleder
·         Valg av referent og to vitner til å undertegne protokollen
·         Godkjenning av innkalling
·         Framlegg og godkjenning av styrets årsberetning
·         Framlegg og godkjenning av fjorårets regnskap.
·         Fastsetting av årlig leie og dugnadskrav
·         Valg av styre, dagens styre er villige til å forsette i vervet.
·         Planer og fremdrift i saken om nytt bryggeanlegg
·         Avstemning om etablering av nytt bryggeanlegg
·         Eventuelt

Vi oppfordrer alle til å møte!
Årsmøtet tar opp viktige saker som angår alle andelseierne.
Årsmøtet gir andelseierne verdifull informasjon og mulighet til å påvirke driften av andelslaget.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes inn til styret senest innen 20. Februar.

Hilsen

Styret

Godt Nytt År 2016

Valen Lystbåthavn ønsker alle sine  medlemer et Godt Nytt Båt År i 2016

Nå er det ikke lenge før den nye sesongen starter, satser på en fin og god sommer med hærligt båt vær i vente 🙂

Valen Lystbåthavn er nå på Facebook Valen Facebook

Hilsen Styret i Valen Lystbåthavn